Vaším cílem je léčit, naším cílem je usnadnit vše ostatní.
Papírování se stane vaším přítelem.

Nezdařil

Stojí za vámi tým lidí s dlouholetými zkušenostmi v oblastech zdravotnictví, práva, ekonomie i administrativy. Díky tomuto spektru vám umíme pomoci s kompletní agendou týkající se nejen nákupu či prodeje ordinace, ale zejména zajištění jejího chodu po všech stránkách. Naším cílem je to, abyste vy mohli léčit a vše ostatní bylo na nás.

Nezdařil

MUDr. Mgr. Jiří Nezdařil

S čím vám můžeme pomoci

DoctorPro Plus

Zajistíme vám nákup či prodej ordinace

Převedeme fyzickou osobu na zdravotnické zařízení, včetně pojišťoven. Zajistíme kompletní právní servis.

DoctorPro Plus

Komunikace s pojišťovnami

Efektivní vykazování kódů péče, doporučení optimálních programů pro chod ordinace, řešení problémů.

DoctorPro Plus

Komplexní řešení zdravotnické dokumentace, GDPR

Připravíme pro Vás na míru vzory veškerých dokumentů týkajících se péče o pacienta a komunikace s ním včetně ochrany OÚ.

DoctorPro Plus

Zpracujeme dokumentaci

Hygienicko-epidemiologický řád, Vnitřní řád a další nezbytné dokumenty na míru dle potřeb ordinace, včetně zavedení těchto řádů do praxe.

DoctorPro Plus

Zákonné povinnosti zdravotnické dokumentace

Vytvoříme pro vás zdravotnickou dokumentaci nebo upravíme tu stávající tak, aby se vám s ní dobře pracovalo.

DoctorPro Plus

Personálně-technická stránka ordinace

Zpracujeme nezbytnou dokumentaci na míru dle potřeb ordinace, včetně zavedení do praxe provozu a jejich pravidelné aktualizace.

DoctorPro Plus

Připravíme ordinaci na kontroly

SÚKL, Krajského úřadu, SÚJB či KHS. Budete-li chtít, budeme u kontroly přítomni a jednat s osobami pověřenými kontrolou přímo.

DoctorPro Plus

Cenotvorba a kontrola FÚ

Stanovení koncových cen pro pacienty v souladu se zákonnou regulací, řešení přímých úhrad péče ze strany pacientů.

DoctorPro Plus

Zefektivníme chod ordinace

Připravíme harmonogram práce v ordinaci, standardy pro nelékařský personál, navrhneme případnou úpravu pracovní doby.

DoctorPro Plus

Personalistika

Nábor zaměstnance, pracovně-právní dokumenty, školení, mzdová agenda, odměňování, DPP, ukončení PP, spolupráce OSVČ, Zákoník práce.

DoctorPro Plus

Jsme tu pro vás

Pokud jste nenašli to, s čím aktuálně potřebujete pomoct, napište nám a my najdeme řešení.

Jsme tým lidí, které i přes rozdílné profese spojilo zdravotnictví.

Jsme právníci, lékaři, vrchní sestra a projektová manažerka. Díky každodennímu kontaktu s lékaři vidíme, jak velkou zátěž pro ně představuje administrativa a jak nedostačující informace mají v tak zásadních věcech, jako je například řádné vedení zdravotnické dokumentace či vlastní práva v případě řešení sporu s pacientem. A proto jsme tu my. Proto, abyste vy mohli léčit.