Ptejte se nás

Mám vést ordinaci jako fyzická osoba nebo s.r.o.?

Forma společnosti s ručením omezením s sebou nese výrazně jednodušší převoditelnost, kontrolu nákladů i jistou limitaci odpovědnosti. Stejně tak je možné ji snáze rozšiřovat o další obory činnosti či zařízení. Oproti podnikání fyzické osoby má však o něco složitější účetnictví.

DoctorPro Plus

Pokud poskytovaná péče není hrazena zdravotní pojišťovnou, mohu si stanovit cenu, jakou chci?

Problematika přímé úhrady poskytnuté zdravotní péče pacientem je poměrně přísně regulována výnosy Ministerstva zdravotnictví ČR. S jejich konkrétními dopady pro Vaši praxi Vás rádi seznámíme.

DoctorPro Plus

Když ošetřuji (plánovaně) pacienta z ciziny, řídím se při tom českými právními předpisy?

Při ošetřování cizinců z jiných zemí EU dochází k intenzivnímu prolínání českého práva s předpisy země, kde pacient trvale sídlí s doplněním o regulace EU. U pacientů ze zemí mimo EU je problematika ještě složitější.

DoctorPro Plus

Když nepracuji v systému IZS, mohu odmítnout ošetření pacienta, s nímž nesouhlasím?

Nejprve je třeba zjistit, zda tento pacient není ohrožen na životě, protože v takovém případě je nutné ošetřit jej vždy. V ostatních případech je otázka odmítnutí pacienta výslovně regulována Zákonem o zdravotních službách (372/2011 Sb.)

DoctorPro Plus

Mohu ve své odborné ambulanci odmítat pacienty, kteří přijdou bez doporučení nebo nejsou z mého „rajonu“?

V České republice má pacient právo na svobodnou volbu lékaře. Pokud se tedy rozhodne, může vyhledat péči specialisty, aniž by prve konzultoval svého praktického lékaře. Stejným způsobem se řeší i regionální příslušnost pacienta - může si tedy zvolit i lékaře v jiném okrese či kraji (s výjimkou praktického lékaře a PLDD, kteří by měli být schopni vykonávat návštěvní službu).

DoctorPro Plus